شال و روسری

مطمئنا شما هم از آن دسته بانوانی هستید که دوست دارید تنوعی در پوشش و ظاهر خود ایجاد کنید و از بستن مدلهای تکراری شال و روسری خسته شده اید, ما در سایت تک بانو مدل های متنوع بستن شال و روسری را تهیه کرده ...
پوشش زن و مرد ایرانی از جمله مسائلی است كه از دوران باستان دارای اهمیت بوده است و از ابتدای تاریخ باستانی این كشور تا كنون دستخوش تحولات عمیق نشده و مفهوم آن در فرهنگ ایرانی حفظ شده است.