مطمئنا شما هم از آن دسته بانوانی هستید که دوست دارید تنوعی در پوشش و ظاهر خود ایجاد کنید و از بستن مدلهای تکراری شال و روسری خسته شده اید, ما در سایت تک بانو مدل های متنوع بستن شال و روسری را تهیه کرده ایم لطفا با ما همراه باشید :

رنگ و تأثیرات آن در انسان
واژه ی رنگ مترادف با کلمه انگلیسى(Hue) یا (Color)، پدیده ‌اى فیزیکى و انعکاسی مرئی است که در اثر عبور، انتشار یا بازتاب نور توسط اشیا به وجود می آید. در واقع هر رنگ محصول بازتاب محدوده ای از طیف نور سفید به چشم ماست. رنگ های طیف نور سفید پس از تابیدن به شی رنگی جذب شده و تنها طیف رنگ آن شی را به سوی چشم ما منعکس می کند.